Persberichten 2014

15/12/14 - Transportsector gespaard van nieuwe accijnsverhoging

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert positief op het voorontwerp van Programmawet. De tekst komt tegemoet aan een belangrijke eis van de vervoerders om de accijns op diesel ongemoeid te laten. De organisatie wijst erop dat de crisis de transport- en logistieke sector heel sterk getroffen heeft.

Lees verder »

10/10/14 - Loonlastenverlaging moet concreter!

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert voorzichtig positief op het bereikte federale regeerakkoord. De tekst komt alvast tegemoet aan een aantal eisen van de vervoerders. TLV rekent er alvast op dat de concrete uitwerking van de maatregelen in overleg met de sector zal gebeuren. TLV zal nauwlettend hierop toezien en waar nodig haar eisen herhalen.

Lees verder »

29/09/14 - TLV tevreden met Benelux-beschikking 45’ containers

De Benelux Ministers van buitenlandse Zaken ondertekenen deze avond een Benelux-beschikking voor 45’ containers. TLV ligt mee aan de totstandkoming van deze beschikking. In de lente van 2013 werd in de haven van Antwerpen een simulatie met voertuigen georganiseerd om de verschillende overheden te overtuigen van de noodzaak om binnen de Benelux in een afwijking te voorzien.

Lees verder »

08/09/14 - Gratis infosessie nieuwe regels tachograaf 23 oktober 2014

Enige tijd geleden werd de nieuwe regelgeving rond tachograaf met GPS gepubliceerd. Dit brengt natuurlijk een hoop nieuwigheden en veranderingen in bepalingen met zich mee. In een gratis infosessie rond dit thema geeft TLV u de nodige toelichting. Hierbij komt ook de afschaffing van het patronaal attest aan bod. Voor de technische aspecten bij deze materie doet TLV daarnaast beroep op de deskundige ondersteuning van Open ICT (Orditool).

Lees verder »

04/09/14 - Kwaliteitssprong nodig voor technische keuring

Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR hebben bij hun leden in een gezamenlijke enquête gepeild naar hoe zij de technische controle naar de toekomst toe willen zien evolueren. Cruciaal daarbij stond ook de huidige dienstverlening.

Lees verder »

23/07/14 - GEMATIGD OPTIMISME BIJ REGEERAKKOORD NIEUWE VLAAMSE REGERING

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert voorzichtig positief op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De organisatie heeft in aanloop naar de verkiezingen haar uitgebreid politiek eisenpakket aan alle Vlaamse politieke partijen overgemaakt en toegelicht. De sector rekent er op dat haar verwachtingen geen dode letter blijven bij de concrete uitvoering van de plannen ter verbetering van de mobiliteit. Tegelijkertijd ziet de organisatie de intenties op het gebied van transport en logistiek graag ambitieus uitgewerkt. TLV zal nauwlettend hierop toezien en waar nodig haar eisen herhalen.

Lees verder »

17/04/14 - Landbouwvoertuigen ten laatste op 1 november naar de keuring

Na jarenlange lobby tegen de oneerlijke concurrentie van landbouwtractoren, kan TLV opnieuw een belangrijke doorbraak melden. Staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet komt zijn belofte aan TLV na. Zeer binnenkort verschijnt het Koninklijk Besluit dat de technische keuring voor landbouwvoertuigen verplicht maakt.

Lees verder »

19/03/14 - TLV kiest nieuwe bestuurders

Tijdens de Algemene Vergadering van Transport en Logistiek Vlaanderen, op 14 maart, verkozen de leden van TLV een aantal nieuwe bestuurders, die meteen hun opwachting maakten in de Raad van Bestuur van 18 maart. Het voltallige hoofdbestuur van TLV werd in zijn functie bevestigd.

Lees verder »

18/03/14 - TLV ontgoocheld over stemming maten en gewichten

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft deze ochtend gestemd over de ontwerptekst inzake maten en gewichten. TLV is teleurgesteld dat de verdere ontwikkeling van de LZV (lange en zware voertuigen) geblokkeerd wordt, alsook het grensoverschrijdend vervoer met 44 ton.

Lees verder »

14/02/14 - BESLISSING OOSTERWEEL: TRANSPORTEURS TEVREDEN

Op 14 februari koos de Ministerraad een definitief tracé voor de Oosterweelverbinding. TLV is tevreden dat eindelijk een belangrijke stap wordt gezet om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren en hoopt dat het dossier nu snel vooruitgaat. De Vlaamse transporteurs hebben steeds gepleit om de Kennedytunnel open te houden voor vrachtwagens. TLV is dan ook tevreden dat dit scenario definitief wordt gekozen. De organisatie pleit ook nog steeds voor de aanleg van de verbinding tussen Liefkenshoek en de E17 voor het havenverkeer en het transitverkeer.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif