Persberichten 2013

10/12/13 - TLV positief over EU-plan tegen sociale dumping

Op 9/12/13 beslisten de EU-ministers van werk tot een gezamenlijke aanpak van sociale dumping. TLV juicht de nieuwe initiatieven toe. De Vlaamse transporteurs keken al lang uit naar een EU-oplossing. De maatregelen mogen evenwel niet leiden tot onredelijke administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen.

Lees verder »

26/11/13 - Powering Logistics 2020 - Wat is de brandstof van de toekomst?

Als beroepsorganisatie van bedrijven in transport en logistiek, volgt TLV al jaren de ontwikkelingen op vlak van alternatieve brandstoffen voor het wegtransport. Olie wordt steeds schaarser en duurder. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie in het ‘witboek transport’ haar doelstellingen geformuleerd op vlak van vermindering van de CO2-uitstoot in het wegvervoer van 60% in 2050 ten opzichte van 1990. Er bestaan al heel wat alternatieven om de sector minder afhankelijk te maken van fossiele diesel. Maar hoe matuur zijn deze technologieën en waar zijn ze in de transportsector toepasbaar?

Lees verder »

30/10/13 - DVD ‘Dode hoek tips voor vrachtwagenchauffeurs’

In 2012 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de resultaten bekend van het eerste diepte-onderzoek naar ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers. Daaruit bleek dat dode hoek ongevallen de belangrijkste oorzaak waren van dergelijke ongevallen. Eén van de aanbevelingen uit de studie was om meer aandacht te besteden aan de dode hoek problematiek bij de rijopleiding en bijscholing van vrachtwagenbestuurders. Daarom verleende minister Crevits haar steun aan het initiatief van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) om een DVD over deze verkeersveiligheidsproblematiek te realiseren.

Lees verder »

15/10/13 - TLV PRESENTEERT POLITIEK PROGRAMMA VOOR VERKIEZINGEN 2014

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) heeft haar politiek programma voor de komende verkiezingen gepubliceerd. De beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek ziet tal van aandachtspunten en uitdagingen voor de sector in de komende jaren.

Lees verder »

10/10/13 - TLV DIENT VOORSTEL IN VOOR LOONLASTVERLAGING OM TRANSPORTSECTOR ADEMRUIMTE TE GEVEN

TLV is al lang vragende partij voor een gevoelige verlaging van de loonlasten in de Belgische transportsector. Na lang aandringen heeft TLV niet alleen de andere beroepsorganisaties maar ook de vakbonden kunnen overtuigen om bij de federale overheid samen een plan in te dienen. De Belgische transportsector moet meer ademruimte krijgen in de keiharde internationale concurrentie.

Lees verder »

19/07/13 - Proef Ecocombi weer stap dichterbij

Vandaag keurde de Vlaamse regering het besluit goed dat een kader biedt voor de proef met Ecocombi of Lange en Zware Vrachtwagens (LZV’s) TLV is al lang vragende partij voor de inzet van deze ecologische voertuigen. Met dit besluit wordt duidelijk op welke wegen de proef mogelijk wordt en aan welke vereisten een vervoerder moet voldoen. TLV juicht de beslissing van de Vlaamse regering dan ook toe. In een volgende stap zullen vervoerders een aanvraag kunnen indienen om aan het proefproject deel te nemen.

Lees verder »

16/07/13 - TLV en UNIZO: Invoering kilometerheffing voor personenwagens in plaats van vignet

In ons land komt geen wegenvignet, wel een kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016. Dat staat in een artikel in de krant De Morgen vandaag. Volgens UNIZO en de bij haar aangesloten beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek TLV heeft een kilometerheffing op vrachtwagens geen impact op de file. Bovendien bedreigt een dergelijke heffing nog meer “de concurrentiële positie van de Belgische economie en van de sectoren transport en logistiek”. De organisaties bepleiten dan ook redelijke tarieven om “de Belgische economie niet nog meer pijn te doen”. TLV en UNIZO pleiten ook voor een invoering van een kilometerheffing voor personenwagens om het fileprobleem “effectief aan te pakken”. Ook hier moet de kostprijs haalbaar blijven. “Door de verschillende fiscale lasten op het bezit van personenwagens te verlagen, en te concentreren op het gebruik van personenwagens, kan voor veel gebruikers de totale kost gelijk blijven of zelfs dalen”, besluiten UNIZO en TLV.

Lees verder »

27/06/13 - TLV eist verplichte weging zeecontainers

TLV had vandaag een onderhoud met de Belgische vertegenwoordiger bij de IMO om te pleiten voor een verplichte weging van zeecontainers. TLV vindt het niet kunnen dat vandaag de wegvervoerders als laatste schakel in de keten, steeds het kind van de rekening zijn bij asoverladingen of overschrijdingen van het totale gewicht. Het probleem moet aan de bron aangepakt worden.

Lees verder »

05/06/13 - Succesvolle controleactie tegen oneerlijke concurrentie tractoren

Vandaag vond in Wetteren een gecoördineerde controleactie plaats gericht tegen het oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen voor goederenvervoer. TLV heeft steeds een voortrekkersrol gehad in de strijd tegen de oneerlijke concurrentie door landbouwvoertuigen en is tevreden met de nieuwe aanpak door de controlediensten. Onwettige praktijken die de concurrentie vervalsen, moeten prioritair aangepakt worden.

Lees verder »

28/05/13 - Zeecontainervervoerders ontstemd over extra kosten hergebruik containers. Organisaties vrezen aanzienlijke kostenverhoging in logistieke sector.

Verschillende rederijen hebben een administratiefee geïntroduceerd voor het hergebruik van containers. Doel is om hergebruik te stimuleren en eenvoudiger te maken. Transport en Logistiek Nederland (waaronder TLN deelmarkt Alliantie Zeecontainervervoerders – AZV), FENEX en de Belgische vervoersorganisaties FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) zijn bijzonder ontstemd en vrezen dat hierdoor de kosten in de logistieke keten flink gaan stijgen. De organisaties willen graag met de reders om tafel om samen te zoeken naar een passende oplossing om hergebruik te stimuleren en de kosten beheersbaar te houden.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif