Persberichten 2012

07/12/12 - Federaties “transport en logistiek” doen 12 aanbevelingen om de toekomst van de Belgische ondernemingen veilig te stellen

FEBETRA, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, hebben in de zomer beslist om de bestaande samenwerking te versterken, wat op termijn in een fusie kan uitmonden. In de overtuiging dat een nauwere samenwerking, zeker in de huidige economisch turbulente periode, de sector in zijn geheel alleen maar ten goede zal komen, hebben de drie federaties zich samen gebogen over maatregelen die de Belgische sector zullen helpen om opnieuw uit het dal te kruipen.

Lees verder »

24/09/12 - TLV en FEBETRA STELLEN DIALOOG MET VAKBONDEN VOOR

FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageren gezamenlijk op de actie in en rond Brussel van vrachtwagenchauffeurs. De Europese eenmaking in het wegvervoer heeft ongewenste gevolgen, die de werkgevers al 10 jaar geleden voorspelden. Tegelijk vinden beide werkgeversorganisaties dat de gekozen methode, zelfs zonder verkeershinder, niet het juiste middel is om vooruitgang te boeken. Febetra en TLV verwijzen naar overleg met controlediensten en werknemersorganisaties om stappen vooruit te zetten.

Lees verder »

14/09/12 - TLV EISEN VOOR ONDERSTEUNING BELGISCHE TRANSPORTBEDRIJVEN

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) wil dringend aanvullende maatregelen ten behoeve van de Belgische transporteurs door in minstens 6 specifieke dossiers concrete stappen te ondernemen.

Lees verder »

03/08/12 - Beroepsorganisaties starten gesprekken rond eventuele fusie

Het is de permanente bezorgdheid van onze respectievelijke federaties de sector op een degelijke en efficiënte manier te verdedigen. Dit is alleen mogelijk wanneer de drie federaties dezelfde harde taal spreken en standpunten innemen in het bijzonder t.o.v. de overheid en de sociale partners.

Lees verder »

04/07/12 - TLV kritisch over resultaat stemming nieuwe digitale tachograaf

Retrofit en gewichtsensor zorgen voor hoog kostenplaatje - Gisteren stemde het Europees parlement over het voorstel tot invoering van een digitale tachograaf met GPS.

Lees verder »

23/06/12 - GROEN LICHT VOOR PROEF MET LANGE EN ZWARE VRACHTWAGENS - “Principiële beslissing Vlaamse regering belangrijke stap in goede richting”

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert positief op de beslissing van de Vlaamse regering om een proefproject voor lange en zware vrachtwagens op te starten. De transportsector wil zo meestappen in de reductie van de CO2 uitstoot, met respect voor de verkeersveiligheid én zonder de andere vervoersmodi te schaden. Succesvolle buitenlandse ervaringen kunnen weldra voor het eerst ook beproefd worden in Vlaanderen.

Lees verder »

13/06/12 - TLV voor Belgische transporteurs, tegen illegaal vervoer maar ook…tegen controles ten voordele van de staatskas

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) blijft het voor de Belgische transportonder-nemer opnemen. Deze tijden zijn op zijn zachtst uitgedrukt uiterst moeilijk te noemen voor elke transportondernemer. Daarnaast stelt zich de vraag naar de controles op praktijken die niet volgens het boekje verlopen.

Lees verder »

31/05/12 - DIGITALE TACHOGRAAF MET GPS GAAT GOEDE KANT OP - TLV MATIG TEVREDEN MET STEMMING TRANSPORTCOMMISSIE

Vandaag heeft de transportcommissie van het Europees parlement gestemd over de aanpassing van het voorstel tot invoering van een digitale tachograaf met GPS.

Lees verder »

15/05/12 - 1000ste schoolbezoek Veilig op Weg - Minister Hilde Crevits benadrukt steun en engagement

De campagne ‘Veilig op Weg’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Vandaag wordt immers de 1.000ste school bezocht in het kader van deze verkeersveiligheidscampagne. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits benadrukte haar steun en engagement voor deze actie door haar aanwezigheid in basisschool ‘De Vaart’ in Oostkamp.

Lees verder »

26/04/12 - TLV voor Belgische transporteurs, tegen illegaal vervoer

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) blijft het voor de Belgische transportondernemer opnemen. Op dit moment laait de crisis hoog op en de dieselprijs is nog steeds aan het pieken. Deze tijden zijn dus op zijn zachtst uitgedrukt uiterst moeilijk te noemen voor elke transportondernemer.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif