Persberichten 2011

04/10/11 - Einde professionele diesel heeft zware financiële impact voor de vervoerder

Eind 2011 loopt het systeem van de professionele diesel in België ten einde. Volgens een bestaande EU-richtlijn moet België dan ophouden een speciaal verlaagd belastingniveau te hanteren voor de commerciële aanwending van diesel. Voor de vervoerder heeft dit zware financiële gevolgen.

Lees verder »

28/09/11 - Tekort parkpeerplaatsen vrachtwagens leidt tot onveiligheid op snelwegen

Vanmorgen reed een vrachtwagen in op een reeks andere vrachtwagens die op de pechstrook stonden geparkeerd nabij een overvol parkeerterrein op de E17. Al jaren kampt het wegvervoer met een tekort aan parkeerplaatsen. Door de almaar strenger worden controle op rij- en rusttijden kan een chauffeur niet zomaar “een andere parking gaan zoeken waar wel nog plaats is”. De overheid dient de inspanningen tot het creëren van bijkomende parkeerplaatsen te versnellen, én de veiligheid in het algemeen garanderen.

Lees verder »

17/08/11 - Niet elke Oost-Europese chauffeur illegaal - Werkgevers voor eerlijke concurrentie binnen uitgebreid Europa

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), Febetra en UPTR reageren op de uitlatingen als zou er bij elke Oost-Europese vrachtwagenchauffeur die in België komt sprake zou zijn van illegale dumping. Veel van die chauffeurs doen niets onwettigs. De meeste Belgische transportbedrijven zweren nog steeds bij Belgische chauffeurs.

Lees verder »

07/06/11 - Internalisering externe kosten: wegvervoer opnieuw de melkkoe

Het Europese Parlement keurde vandaag in plenaire zitting de herziening van de zogenaamde eurovignetrichtlijn goed. Het kader voor internalisering van externe kosten voor vrachtwagens is hiermee definitief. Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert ontgoocheld op de houding van het parlement. Alleen vrachtwagens krijgen de rekening gepresenteerd, terwijl alle vervoersmiddelen – ook de personenwagens – gelijkaardige externe kosten veroorzaken. De heffingen zullen enkel kostenverhogingen veroorzaken, zonder dat daadwerkelijke verbetering gegarandeerd is. TLV pleit voor een pragmatische invulling van de richtlijn in de lidstaten.

Lees verder »

24/05/11 - Spitsheffing voor vrachtwagens onwerkbaar in transportsector

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, reageert negatief op het bereikte compromis over de herziening van de Eurovignetrichtlijn waar vertegenwoordigers van het Europees Parlement (EP) en de Raad toe gekomen zijn. Volgens het bereikte compromis mogen de lidstaten nu een hogere infrastructuurheffing opleggen. Ook bijkomende heffingen voor lawaai en luchtvervuiling worden in het vooruitzicht gesteld. Het compromisakkoord moet in juni nog door de plenaire vergadering van het EP goedgekeurd worden.

Lees verder »

28/03/11 - Nieuw Witboek Transport: financiële aderlating voor wegvervoerders

De Europese Commissie stelde vandaag haar Witboek Transport voor. Met dit document wil de Commissie een evenwicht vinden tussen enerzijds de noden van de economie om goederen en personen te vervoeren en anderzijds de uitdagingen op vlak van milieu. Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) onderschrijft de doelstelling van de Commissie om te komen tot duurzaam transport maar waarschuwt voor de zware impact van de voorgestelde maatregelen op de transportbedrijven.

Lees verder »

14/03/11 - Transport en Logistiek Vlaanderen bezorgd over geplande kilometerheffing

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits was afgelopen zaterdag te gast op de algemene ledenvergadering van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). De leden konden tijdens een debat met de minister hun vragen en bezorgdheden uiten over de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens. Crevits beloofde verder overleg over alle gevoelige elementen van de toekomstige heffing.

Lees verder »

04/03/11 - Vakbondsacties nefast voor transport en logistieke sector

Transport en Logistiek Vlaanderen is niet te spreken over de huidige vakbondsacties, die gericht zijn tegen het regeringscompromis dat werd overeengekomen in uitwerking van het verworpen Interprofessioneel akkoord. Deze acties zijn nefast voor de momenteel al zwakke concurrentiepositie van onze Belgische bedrijven en zijn uiterst nadelig voor de huidige economische situatie. Daarenboven zullen deze acties leiden tot nog meer verliezen in de momenteel al noodlijdende sector van transport en logistieke dienstverlening voor derden.

Lees verder »

03/03/11 - Dure diesel doorrekenen een absolute noodzaak

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, luidt de alarmbel over de hoge dieselprijs. De wegvervoerders worden geconfronteerd met recordprijzen van olie op de internationale markten. De diesel neemt daardoor een steeds groter deel van de kosten van een wegvervoerder in beslag.

Lees verder »

20/01/11 - Akkoord gewesten kilometerheffing doorgelicht

Transport en Logistiek Vlaanderen reageert op de communicatie inzake het akkoord tussen de drie Belgische gewesten over de kilometerheffing. De Vlaamse transportbedrijven zijn tevreden dat naast het kader van de diverse regeerakkoorden verder gekeken wordt dan de grens van het eigen gewest. Toch blijft de sector kritisch over de gevolgen van de kilometerheffing en wenst Transport en Logistiek Vlaanderen verdere inspraak.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif