Persberichten 2017

26/10/17 - TLV niet te spreken over uitbreiding netwerk kilometerheffing

TLV heeft met verbazing in de pers vernomen dat er concrete plannen klaar liggen om het netwerk van betolde wegen in het kader van de kilometerheffing uit te breiden.

Lees verder »

24/10/17 - TLV kritisch over akkoord “gelijk loon voor gelijk werk”

Gisteren bereikten de Europese Ministers van werkgelegenheid een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn. Werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden uitgestuurd, hebben vanaf de eerste dag recht op het loon zoals van toepassing in de ontvangende lidstaat. Voor de transportsector werd evenwel nog geen beslissing genomen. De bedoeling is om voor de transportsector een specifieke wetgeving te voorzien. Deze regels zullen verder uitgewerkt worden in de road package, dat binnen het Europees Parlement binnenkort wordt besproken. De nieuwe regels gelden dan ook voorlopig niet in de transportsector.

Lees verder »

12/10/17 - Ook BE-trekkers vallen voortaan onder de kilometerheffing

Gisteren verscheen in het Belgische Staatsblad een omzendbrief van de Vlaamse Belastingdienst met een verduidelijking (uitbreiding) van het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing. De omzendbrief bepaalt dat vanaf 1 januari 2018 ook de zgn. BE-trekkers onder de kilometerheffing vallen. Het gaat hier dus over opleggertrekkende voertuigen (code ”BC” overeenkomstig het Technisch Reglement).

Lees verder »

25/09/17 - We Are Transport: uniek salon en beursconcept voor Belgische wegtransportsector

TLV en FEBIAC hebben beslist om hun krachten als beursorganisatoren te bundelen. Deze beslissing resulteert in de organisatie van een gemeenschappelijk salon: We Are Transport by FEBIAC & TLV. Brussels Expo wordt op 1 en 2 juni 2018 het toneel voor een nieuw topevent voor het wegtransport in België. B2B, betaalbaar, community, doeltreffend en netwerken zijn slechts enkele sleutelbegrippen…

Lees verder »

06/09/17 - Sociaal secretariaat TransDirect en Groep ADMB slaan de handen in elkaar

HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal secretariaat profileert zich zo meer dan ooit als dé specialist voor de transport- en logistieke sector.

Lees verder »

26/07/17 - TLV tevreden over verlaging vennootschapsbelasting, maar teleurgesteld over gebrek aan lastenverlagingen

Afgelopen nacht heeft de regering Michel een akkoord bereikt over de begroting 2018. De regering nam bovendien een flink aantal fiscale en sociaal-economische maatregelen. TLV toont zich uiteraard zeer tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s, maar is teleurgesteld dat de regering geen bijkomende maatregelen nam m.b.t. de loonkostenhandicap van de Belgische (transport en logistieke)bedrijven.

Lees verder »

30/06/17 - Record voor Veilig op Weg: 162 schoolbezoeken!

Veilig op Weg, de verkeersveiligheidscampagne van TLV die inspeelt op de gevaren van de dode hoek, heeft tijdens het afgelopen schooljaar een absoluut record gebroken. In de loop van het schooljaar 2017-2018 kregen maar liefst 162 lagere scholen een bezoek van een vrijwilligersteam van TLV. Dankzij dit indrukwekkend aantal scholen, kregen meer dan 7.800 scholieren de levensbelangrijke lessen rond Veilig op Weg.

Lees verder »

31/05/17 - Gemengde reactie TLV op voorstellen EU

TLV verwelkomt de EU-voorstellen die als Europese oplossingen het hoofd moeten bieden aan onwettige en oneerlijke concurrentie, in de plaats van nationale maatregelen. Sommige voorstellen houden positieve beloftes in, terwijl andere vrees opwekken voor administratieve lasten en bijkomende kosten. TLV zal samen met UETR in het Europees Parlement en de Raad tussenkomen in de procedure om de belangen van de Vlaamse vervoerders beter gewaarborgd te zien.

Lees verder »

18/04/17 - Laureaat van de arbeid: een titel die vele werknemers en zaakvoerders verdienen

Als onderdeel van de initiatieven met betrekking tot het imago van de sector Transport & Logistiek hebben de sociale partners onlangs meegewerkt aan de vernieuwde editie van de onderscheidingen van laureaat van de Arbeid die het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid uitreikt. In de komende weken zullen werkgevers, werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid hebben om hun kandidatuur in te dienen bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif