TLV kritisch over akkoord “gelijk loon voor gelijk werk”

Gisteren bereikten de Europese Ministers van werkgelegenheid een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn. Werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden uitgestuurd, hebben vanaf de eerste dag recht op het loon zoals van toepassing in de ontvangende lidstaat. Voor de transportsector werd evenwel nog geen beslissing genomen. De bedoeling is om voor de transportsector een specifieke wetgeving te voorzien. Deze regels zullen verder uitgewerkt worden in de road package, dat binnen het Europees Parlement binnenkort wordt besproken. De nieuwe regels gelden dan ook voorlopig niet in de transportsector.

Uiteraard pleit TLV voor de toepassing van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’.  Een sectorspecifieke regeling dringt zich evenwel op. De regels zoals ze worden toegepast op de bouwsector kunnen niet gekopieerd worden naar een uiterst mobiele sector zoals transport. TLV pleit dan ook voor de invoering van een regeling op maat van de sector. De voornaamste bekommernis daarin moet uiteraard zijn dat de regels toepasbaar/werkbaar en controleerbaar zijn.

Indien de nog uit te werken regels de Belgische werkgever onderwerpen aan een dusdanige administratieve last (en bijgevolg kostprijsverhogend werken), dan wordt correcte toepassing opnieuw moeilijk gemaakt.
Daarnaast moeten de regels ook controleerbaar zijn. De correcte toepassing staat of valt immers met de controles.

TLV betreurt nog het meest dat de regels ivm detachering geen oplossing bieden voor de grote oorzaak van oneerlijke concurrentie: het verschil in kosten van de sociale zekerheid. De gedetacheerde werknemer blijft immers onderworpen aan de buitenlandse RSZ. En laat daar nu net het verschil in kostprijs liggen tussen de verschillende lidstaten.

Het gisteren bereikt akkoord moet trouwens ook nog worden onderhandeld met het Europees Parlement. TLV zal niet nalaten om ook daar de Belgische vervoerder te blijven verdedigen.

Gepubliceerd op 24/10/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif