Ook BE-trekkers vallen voortaan onder de kilometerheffing

Gisteren verscheen in het Belgische Staatsblad een omzendbrief van de Vlaamse Belastingdienst met een verduidelijking (uitbreiding) van het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing. De omzendbrief bepaalt dat vanaf 1 januari 2018 ook de zgn. BE-trekkers onder de kilometerheffing vallen. Het gaat hier dus over opleggertrekkende voertuigen (code ”BC” overeenkomstig het Technisch Reglement).

Deze voertuigen zijn immers steeds uit hun aard bedoeld voor het vervoer van goederen en kunnen alleen goederen vervoeren in combinatie met een oplegger. Bijgevolg zijn deze trekkende motorvoertuigen zelf ook onderhevig aan de kilometerheffing als ze 3,5 ton MTM of minder wegen, maar de MTM van de combinatie met een oplegger hoger is dan 3,5 ton MTM.

TLV kreeg ondertussen bevestiging dat ook Brussel en Wallonië de kilometerheffing zullen toepassen op deze zgn. BE-trekkers. De teksten van beide gewesten zijn evenwel op dit ogenblik nog niet gefinaliseerd.

Voor TLV is deze verduidelijking een symbolisch belangrijke stap in de richting van een veralgemeende toepassing van het “gebruiker betaalt”-principe. De overheid komt hiermee ook deels tegemoet aan het standpunt dat uw belangenorganisatie steeds heeft ingenomen in het dossier van de kilometerheffing. Om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan, heeft TLV er steeds voor gepleit dat ook de voertuigen met trekhaak die een samenstel van meer dan 3,5 ton kunnen vormen, onderworpen moeten worden aan de kilometerheffing. Ook al is het motorvoertuig een bestelwagen van maximaal 3,5 ton.

In de nu gepubliceerde omzendbrief blijven echter de voertuigen van maximaal 3,5 ton die een samenstel kunnen vormen vrijgesteld van kilometerheffing (bijvoorbeeld een bestelwagen met trekhaak die een aanhangwagen trekt). Hierdoor blijft oneerlijke concurrentie bestaan.

TLV pleit er daarom onverminderd voor om de kilometerheffing zo snel mogelijk uit te breiden naar de lichte voertuigen (bestel- en personenwagens). Op het gebied van mobiliteit en verbetering van verkeersemissies is een aanpak van louter vrachtwagens immers onvoldoende sturend.

Gepubliceerd op 12/10/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif