Opleidingskalender nascholing

KMO portefeuille

Transport en Logistiek Vlaanderen draagt het kwaliteitslabel van geregistreerd dienstverlener (registratienummer DV.O105790). Zo kan u de deelname aan alle opleidingen regelen via de subsidiemaatregel KMO-portefeuille.

Opleidingsbudget Sociaal Fonds

Maak ook gebruik van het opleidingsbudget via het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek! Dit budget kan de werkgever gebruiken om opleidingen voor arbeiders die behoren tot de RSZ-categorie 083 te betalen. Meer info vindt u op de website van het Sociaal Fonds.

Erkenning betaald educatief verlof

Wanneer een werknemer in de loop van één schooljaar de volledige 35u nascholing volgt bij TLV, dan kan hij hiervoor gebruik maken van het betaald educatief verlof. Hierdoor kan de werkgever een deel van de loonkost voor de gevolgde opleidingen terugvorderen bij de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

Momenteel zijn er geen nieuwe cursussen ingepland.