Algemene Logistieke Voorwaarden

In 2003 werd de eerst versie van de algemene logistieke voorwaarden uitgewerkt om de logistieke ondernemingen in hun werking te ondersteunen.

Het was tijd geworden voor een actualisatie van de voorwaarden, gelet op de snelle evolutie van onze logistieke sector. Niet alle bepalingen beantwoordden nog aan de nieuwe ontwikkelingen in de markt.

De voorbije maanden werkte TLV in een werkgroep aan de herziening van de voorwaarden samen met andere organisaties en met leden die op onze oproep tot medewerking in gingen.

TLV adviseert u om voortaan de nieuwe versie te hanteren naar uw klanten toe. Laat uw contracten of voorwaarden naar de nieuwe algemene logistieke voorwaarden verwijzen.

Nederlandstalige versie
Franstalige versie
Engelstalige versie
Duitstalige versie
deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif