Liantis sociaal secretariaat

Wegtransport is een specifieke sector die gekenmerkt wordt door een grote vraag naar flexibiliteit. U kunt daar van meespreken, maar kan uw sociaal secretariaat dat ook? We stellen bij onze bedrijven een grote behoefte vast naar een degelijke omkadering van de loonberekeningen voor het personeel uit het wegtransport. Net als een duidelijke duiding van de arbeidsvoorwaarden in de sector.

Sinds 1 januari 2018 hebben TLV en HR-dienstengroep Liantis hun diensten gebundeld onder de naam Liantis sociaal secretariaat. We willen meer zijn dan een partner die louter uw belangen behartigt of uw loonadministratie correct beheert. We willen uw organisatie door en door kennen, met toegewijde adviseurs die uw dossier van a tot z opvolgen én gespecialiseerd zijn in uw sector. Dit vanuit een nauwe betrokkenheid met het PC 140.03. De CAO’s zijn gekend, ook tegenover de achtergrond waarin ze tot stand kwamen. De bijzondere arbeidsvoorwaarden in onze sector zijn onze specialiteit. We hebben al herhaaldelijk belangrijke overwinningen binnengehaald, zowel bij de RSZ als in geschillen met werknemers.

Maatwerk voor de transporteur en logistieke dienstverlener

  • Loonadministratie- en verwerking
  • Sociale en personeelszaken
  • Begeleiding in sociale regelgeving
  • Sociale verzekering voor zelfstandigen
  • All-in dienstverlening


Contacteer ons voor al uw vragen en problemen. We zijn alle werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Dossierbeheerders:
09 210 82 13 - 09 210 82 14 - 09 210 82 25 - 09 210 82 28

Kantoordirecteur:
09 210 82 23

Fax:
09 210 82 29


deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif