Veilig op Weg

Bij het begin van het schooljaar 2001-2002 ging Transport en Logistiek Vlaanderen, de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, van start met ‘Veilig op Weg'. Dit is een verkeersveiligheidscampagne naar scholieren uit het derde tot en met het zesde leerjaar, waarbij deze leerlingen geleerd worden hoe zij verkeersveilig moeten omgaan met vrachtwagens. Er wordt hierbij speciale aandacht geschonken aan de gevarenzones (dode hoeken).

Veiligheid & Imago

Transport en Logistiek Vlaanderen was met de lancering van ‘Veilig op Weg' niet aan haar proefstuk toe op het vlak van de verkeersveiligheid. In 1998 werd er binnen de Transport en Logistiek Vlaanderen een werkgroep ‘Veiligheid & Imago' opgericht, n.a.v. een aantal zware verkeersongevallen. Hierbij werd de sector van het goederenvervoer over de weg genadeloos en onterecht afgemaakt in de media. Transport en Logistiek Vlaanderen was vastberaden om iets te doen aan het imago van de sector. De werkzaamheden van de werkgroep ‘Veiligheid & Imago' resulteerden in 2000 tot de lancering van een veiligheidscharter, waarbij werkgevers en werknemers uit de transportsector zich engageerden om zich veilig in het verkeer te begeven.

Veilig op Weg

In januari 2001 ondertekenden Transport en Logistiek Vlaanderen en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een exclusiviteitscontract, waarbij Transport en Logistiek Vlaanderen het recht verwierf om de campagne ‘Veilig op Weg' in de Vlaamse lagere scholen te voeren. In Nederland liep dit project reeds een aantal jaren. Bij het begin van het schooljaar 2001-2002 ging de eerste jaargang van ‘Veilig op Weg' van start met de coördinatie van de schoolbezoeken vanuit Transport en Logistiek Vlaanderen en de schoolbezoeken door Vlaamse wegvervoerders. Dit is meteen het unieke van het project. Het zijn een zestigtal vrijwilligers onder de Vlaamse transporteurs die de schoolbezoeken verzorgen en de kinderen zelf les geven. Tijdens de eerste zeventien schooljaren van 'Veilig op Weg' werden 1.838 scholen bezocht, goed voor 134.928 leerlingen.

Het lessenpakket

Het lessenpakket van ‘Veilig op Weg' is erop gericht om kinderen tips aan te leren om uit de gevarenzones van een vrachtwagen weg te blijven. ‘Veilig op Weg' maakt aan de kinderen duidelijk dat een vrachtwagenchauffeur, zelfs met het correcte gebruik van de spiegels, bepaalde zones rondom het voertuig niet kan zien. Het is dus absoluut noodzakelijk dat zachte weggebruikers absoluut vermijden om zich in die zones (dode hoeken) te begeven.
Elke les bestaat uit 50 minuten per leerjaar, opgedeeld in 25 minuten theorie en 25 minuten praktijk. In het theoretisch gedeelte krijgen de kinderen een film te zien, waarin de vier vuistregels van de campagne aan de hand van reële verkeerssituaties worden uitgelegd. Nadien krijgen de scholieren, afhankelijk van hun leeftijd, een lesformulier waarin er vragen worden gesteld over de video en de vuistregels. Nadat de vragen klassikaal zijn opgelost, gaan de kinderen naar de speelplaats of de parking van de school waar ze praktisch onderricht krijgen bij de vrachtwagen (of trekker/oplegger) van de transporteur met dienst. De leerlingen gaan allemaal achter het stuur zitten om zelf te kunnen waarnemen met welke beperkingen qua gezichtsveld vrachtwagenchauffeurs dagelijks worden geconfronteerd.

De sponsors

Voor het achttiende schooljaar kan Transport en Logistiek Vlaanderen opnieuw rekenen op de steun van Volvo Trucks Belgium en Van Hool, die respectievelijk een trekker en een oplegger ter beschikking stellen. Randstad zorgt als sponsor voor een chauffeur voor het 'Veilig op Weg'-voertuig. Sedert het schooljaar 2011-2012 is ook TVM sponsor van de campagne. In 2014 sloot ook BP zich hierbij aan.

 

 

Meer informatie?

Contacteer ons voor meer informatie over deze campagne. Dit kan via e-mail of op het nummer (09) 210 82 10.

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif