Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek

Welkom op de website van Transport en Logistiek Vlaanderen.
De beroepsvereniging vertegenwoordigt meer dan 1.500 ondernemingen in transport en logistiek, zowel zelfstandigen, familiale KMO's als grote ondernemingen. U vindt hier informatie over o.a. de dienstverlening en het opleidingsaanbod.
Leden hebben via hun eigen login toegang tot het afgeschermde Extranet, voor alle informatie die nodig is voor hun onderneming.

16/11/17 - Verkeersbelasting: zelf aangeven en stopzetten

De invoering van de kilometerheffing zorgde niet voor een volledige afschaffing van de verkeersbelasting. Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting gelden voor voertuigen met een MTM van 12 ton en meer. Voertuigen met een MTM tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.

Lees verder »

26/10/17 - TLV niet te spreken over uitbreiding netwerk kilometerheffing

TLV heeft met verbazing in de pers vernomen dat er concrete plannen klaar liggen om het netwerk van betolde wegen in het kader van de kilometerheffing uit te breiden.

Lees verder »

24/10/17 - TLV kritisch over akkoord “gelijk loon voor gelijk werk”

Gisteren bereikten de Europese Ministers van werkgelegenheid een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn. Werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden uitgestuurd, hebben vanaf de eerste dag recht op het loon zoals van toepassing in de ontvangende lidstaat. Voor de transportsector werd evenwel nog geen beslissing genomen. De bedoeling is om voor de transportsector een specifieke wetgeving te voorzien. Deze regels zullen verder uitgewerkt worden in de road package, dat binnen het Europees Parlement binnenkort wordt besproken. De nieuwe regels gelden dan ook voorlopig niet in de transportsector.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener
TLNplanner_internet_TLV.gif